Park regels


PARKREGELS

 Om het bezoek aan Kinderstad voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken gelden er parkregels.

 • Ouders / begeleiders dienen zelf toezicht te houden bij alle speeltoestellen.
 • Als ouder / begeleider bent u zelf verantwoordelijk voor de kinderen.
 • De attracties in Kinderstad hebben elk hun eigen voorschriften die bezoekers ten allen tijde dienen na te leven. Bovendien dienen bezoekers altijd gehoor te geven aan instructies en aanwijzingen van het personeel van Kinderstad.
 • De directie is bevoegd een attractie of onderdeel van het park naar eigen inzicht buiten bedrijf te stellen en te houden, zonder dat dit enig recht geeft op restitutie (van een deel van de prijs) van het entreebewijs en/of andersoortige vergoeding.
 • Voor actuele informatie over de attracties bezoek onze website; www.kinderstad.nl.
 • Kinderen mogen alleen gebruik maken van de automaten en spelletjes onder begeleiding van een volwassen.
 • Kinderstad is slechts aansprakelijk voor schade en/of letsel aan bezoekers of aan hun goederen toegebracht, voor zover deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van het personeel van Kinderstad en/of van personen wiens handelingen voor rekening en risico van Kinderstad komen.
 • Kinderstad is niet aansprakelijk voor eventuele schade, ongevallen, zoek geraakte kleding of diefstal.
 • Om de veiligheid van onze kleine bezoekers te kunnen waarborgen is het niet mogelijk als volwassenen het park te betreden zonder kinderen.
 • Het beledigen of negeren van medewerkers wordt niet getolereerd. Aanwijzigingen van medewerkers dienen strikt opgevolgd te worden. Bij herhaaldelijk negeren van aanwijzigingen , kan men het park direct uitgezet worden zonder terugave van gelden of vergoedingen. 
 • Niet toegestaan om mee te nemen zijn :                                                                                                                  Kaarsen, confetti, alcoholische dranken, drugs, wapens, vuurwerk, huisdieren (met uitzondering hulp honden en huisdieren van de directie), fastfood, kauwgom, elektrische huishoudelijke apparaten, loopfietsen, stepjes, skateboards, hoverboards, segways, ballen, rolschaatsen, drones en op afstand bestuurbare voorwerpen.
 • Alle bezoekers vanaf 2 jaar (ook volwassenen) hebben een geldig entree bewijs nodig.
 • Let op betaald parkeren.                                                                                                                                        Kinderstad is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade aan auto’s ten gevolge van inbraak, aanrijding, of anderszins. Pinnen aan de slagboom is niet mogelijk. Bij de receptie/kassa kunt u wel een munt pinnen.
 • Wil u naar buiten, vraag dan een stempel aan de kassa. Zonder stempel kan u de toegang geweigerd worden of onze medewerker kan vragen om nog eenmaal entree te betalen.
 • Voor EHBO, andere medische aangelegenheden en in geval van vermissing van personen, is de cafetaria het centrale coördinatiepunt. Op de locatie zijn daar toe getrainde en bevoegde EHBO-medewerkers aanwezig.
 • Te allen tijde kunnen er fotoreportages en/of televisieopnames in het park plaatsvinden. Als bezoekers niet in beeld wensen te komen, mijden zij beter de locaties waar een filmploeg op dat moment bezig is.
 • Kinderstad stelt alles in het werk om prijsverschillen met bijvoorbeeld de prijzen op de eigen website of in andere publicaties te voorkomen, desalniettemin zijn typ- en zetfouten onder voorbehoud: de aan de receptie getoonde toegangsprijzen zijn de geldende en te hanteren prijzen.
 • Klachten direct melden bij de kassa of de cafetaria.